HƯỚNG DẪN THÊM ĐỊA CHỈ THANH TOÁN TAOBAO

HƯỚNG DẪN THÊM ĐỊA CHỈ THANH TOÁN TAOBAO HƯỚNG DẪN THÊM ĐỊA CHỈ THANH TOÁN TAOBAO

Dalus Express hướng dẫn các bạn thêm địa vào tài khoản của mình để thuận tiện cho viện vận chuyển về kho.

Hỗ trợ - liên hệ dịch vụ

Bộ phận hỗ trợ tiếng trung

096.456.1688

Bộ phận xử lý khiếu nại

0762.62.1688

Bộ phận kho

0942.26.66.11